• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Technické a materiálové zabezpečenie

Riadi sa cez mechanizačno-zásobovacie oddelenie firmy. Vzhľadom k tomu , že prakticky všetku drobnú a strednú mechanizáciu máme vo vlastníctve, nemusíme prácu riadiť podľa náhodilých podmienok pri požičiavaní strojov. Dopravu si zabezpečujeme vlastnými nákladnými vozidlami MAN, AVIA, kde máme celý rad prídavných zariadení vrátane kontejnerov na prepravu sypkých aj tuhých materiálov, hydraulický nakladač UNC 061, ktorý umožňuje rýchlejšie vyloženie a naloženie potrebných materiálov na stavbe. Od 11/2005 firma zakúpila univerzálny bagernakladač Volvo BL71. Z toho dôvodu sme pri realizácií zemných prác sebestačný. Každý stavbyvedúci má k dispozícií osobné vozidlo škoda Fabia – Praktik na operatívne riešenie situácií vzniklých v priebehu dňa. Vlastníme omietacie stroje DUO-MIX a stroj PFT G4 pre liate sadrové potery ktorý značne urýchľuje a skvalitňuje prácu pri realizácií stavieb.
Všetky stroje v konečnom dôsledku znamenajú skvalitnenie a urýchlenie výstavby čo je pre našich obchodných partnerov určite dôležité. Na opravu a údržbu máme stavebný dvor, ktorý na ploche cca 7500m2 poskytuje priestor na skladovanie , opravy a údržby nášho strojného parku. V období do roku 2002 sme realizovali zastúpenie pre oblasť východného Slovenska na dodávku a montáž bazénov a bazénovej techniky francúzskej firmy JEAN DESJOYAUX.  V súčasnosti už len poskytujeme servis na postavené bazény.

Od 1.1.1999 realizujeme aj rekonštr. pamiatkovej štukatúry, dreva a drevených výrobkov, úpravu interiérov rôznymi zaujímavými spôsobmi omietok a náterov na báze čistých prírodných materiálov.  Stredisko PSV zabezpečuje realizácie podlahových krytín z PVC, kobercov a dlažieb. Realizujeme omietky strojom DUO-MIX úspešne po celom území SR a liate sadrové potery spracované strojne pomocou stroja PFT G4. Oceňovanie stavieb (cenové ponuky ako aj zrealizované práce) tvoríme podľa platných cien pomocou programu Oskar od spoločnosti ODIS Žilina.

Údaje o prevádzkových zariadeniach:

Firma má kompletné telekomunikačné a počítačové zariadenie, sídli vo vlastných priestoroch. THP pracovníci sú vo firme zamestnaní dlhší čas, pracujú na moderných PC a programovým vybavením. Riadenie spoločnosti je postavené na kvalite podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008
Riadiaci pracovníci sa pravidelne zúčastňujú školení BOZ, IBP a majú právo zaškoľovať pracovníkov na stavbách. Firma vlastní certifikát TOP partner Baumit – realizátor.

Ocenenia

prvá cena v kategórii:
Rekonštruovaná, obnovená, adoptovaná budova

Bytový dom - Biela ulica, Košice

čestné uznanie v kategórii: Rekonštruovaná, obnovená, adoptovaná budova.