• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Prevádzkové zariadenia

Firma má kompletné telekomunikačné a počítačové zariadenie, sídli vo vlastných priestoroch.THP pracovníci sú vo firme zamestnaní dlhší čas, pracujú na moderných PC a programovým vybavením.
Spoločnosť sa riadi príručkou kvality PK - 01-/2008 podľa normy EN ISO 9001:2008.
Oceňovanie stavieb (cenové ponuky ako aj zrealizované práce) tvoríme podľa platných cien pomocou programu Oskar od spoločnosti ODIS Žilina.

Ocenenia

prvá cena v kategórii:
Rekonštruovaná, obnovená, adoptovaná budova

Bytový dom - Biela ulica, Košice

čestné uznanie v kategórii: Rekonštruovaná, obnovená, adoptovaná budova.