• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Charakteristika

Obchodný riaditeľ
Výrobný riaditeľ
Ing. Turcsányi Norbert Ing. Turcsányi Peter
odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe pre oblasť: pozemné práce odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe pre oblasť: pozemné stavby, stavebný dozor бонприкс
č. oprávnenia : 08445*10* č. oprávnenia: 08444*10*, 07491*10*
  Technický expert TMS TŪV CERT ISO 9000 pre obdobie 21/04/2005- 20/04/2008

V stavebníctve spoločnosť podniká od roku 1991 ako Duplom združenie dvoch fyzických osôb. Od roku 2005 sa Duplom združenie pretransformovala na Duplom s.r.o.
V súčasnosti zamestnávame 73 pracovníkov. Pracovníci, ktorých zamestnávame sú vyučený v oboroch HSV, PSV. Z dôvodu vysokej rozpracovanosti firma zabezpečuje mnohé práce formou subdodávateľských prác drobných remeselníkov. Tieto práce sú realizované našimi dlhoročnými partnermi, ktorí majú skúsenosti aj s prácou v zahraničí. Pracujú pod trvalým dozorom našich stavbyvedúcich.
Na mnohé jednoduché pracovné činnosti používame pracovný potenciál košického zboru nápravnej výchovy, kde pravidelne pracuje na našich stavbách cca 20 pracovníkov. Aj tým sa snažíme o pomoc na ich ceste k náprave.
Pracovné postupy:
Riadia sa podľa príručky kvality PK-01/2008.Príručka kvality zodpovedá platnému vydaniu normy EN ISO 9001 , vydanie: november 2008 a popisuje systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 v našej spoločnosti. Kvalitu prác zabezpečujeme trvalým dozorom kvalifikovaných stavbyvedúcich vlastniacich preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný SKSI:

p. Emil KUBINEC 04271*10*
p. Jaroslav BOJKAS 00711*10*
p. Vladimír TŐRŐK 09654*10*
Ing. Peter KRIVOSUDSKY 04189*10*

Organizáciu stavieb majú na starosti okrem stavbyvedúcich aj majstri HSV, PSV.  Všetci stavbyvedúci a majstri sú skúsení pracovníci s praxou od 20-30 rokov.

Ocenenia

prvá cena v kategórii:
Rekonštruovaná, obnovená, adoptovaná budova

Bytový dom - Biela ulica, Košice

čestné uznanie v kategórii: Rekonštruovaná, obnovená, adoptovaná budova.